KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BASEFY Bilişim Hizmetleri A.Ş. olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, aynı zamanda anayasal bir hak olup, şirketimizin dikkatle takip ettiği bir ilkedir. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden müşteri bilgilerimizi,veri tabanımızı ve kayıtlarımızı güncellemek,iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; ödemeleri tahsil etmek, iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, programlarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek;, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek; müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek sizlere buradan da hizmet verebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, doğrudan veya dolaylı yollarla iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız  ,web sayfası ve diğer sosyal medya danışmanlarımıza, matbaa, kargo şirketi , verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara,  altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek  anlaşma yapılan kurumlara, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla; faaliyetlerimizi yürütebilmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEM  ve  HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler; başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgileri, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri,  Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri,  Sağlık ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize ediyoruz.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanıyor. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.